چنان چه در یک دیدگاه موسّع، پارکور را استفاده از توانایی های جسم برای حرکت و عبور بدانیم، بسیاری از حرکات روزمره ی انسان ها و حیوانات ذیل این مقوله قابل مشاهده و توجه هستند:
عابر پیاده ای که برای رسیدن به اتوبوس موبایل در جیب و کیف به دست از روی میله های بی آر تی می پرد، گربه ای که برای شکار احتمالی یک گنجشک از دیوار راست بالا می رود، کودکی که هرچند تکامل نیافته اما به گونه ای غریزی به جستجوی شیشه ی شیر می خزد و شرکت کننده در مسابقه ی سه گانه ای که چون هدفش صرفاً رسیدن به مقصد است در قسمتی از مسابقه ترجیح می دهد به جای دویدن روی کوه ها شیرجه بزند و از آب میانبری بیابد، همگی مثال هایی از پارکور در این دیدگاه کلی هستند.

پارکور یک کشش درونی و غریزی است که به وسیله ی خالق هستی، در وجود تمامی جانداران بسته به شرایط هریک با مهارت خاصی پیش بینی شده است. انسان از این کشش درونی به صورت غریزی تا جایی بهره مند است که بتواند در وهله ی نخست شکار نشود و همین مهارت در گربه سانان به گونه ای متفاوت و این طور طراحی شده است که بتوانند شکار کنند.
آن چه که ورزش پارکور به معنای نوین معرفی می کند، قانونمندسازی و تمرین برای تقویت همین مهارت های جسمی غریزی مشترک بین تمامی جانداران از جمله انسان هاست.
در این آلبوم، گوشه های پراکنده از پارکور که الزاماً به معنای اجرای حرکات نام گذاری شده و بیشتر دیده شده نیست، جمع آوری شده است. پارکور در این معنا نه تنها مختص انسان ها نیست، محدود به حرکات معروف نیز نمی شود و می تواند شامل هر کوششی برای عبور یا استفاده از موانع و نیز هر واکنش نسبت به رخدادهای ناگهانی برای استفاده ی حداکثری از موقعیت یا دفع خطرات احتمالی باشد.
مهدی شیخ پور

2
پارکور چیست ؟ اولین نمایشگاه عکس پارکور و فری رانینگ در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + سه =